Kelionės kuponas

Asmenys, kurių kelionės yra atšauktos dėl COVID-19. gali rinktis kelionių Kelionių kuponą sumai, analogiškai jau dabar įmokėtąjai. Nurodytą kuponą keliautojas galės išnaudoti per 1 (vienerius) metus bet kuriai kelionei tiek Vasara 2020 arba 2021, tiek Žiema 2020/2021 sezonams. Nepanaudojus kupono per 1 (vienerius) metus, klientai galės kreiptis dėl kupone nurodytos sumos grąžinimo. Svarbu. Kupone bus nurodyta realizacijos vieta – kelionių agentūros pavadinimas, kurioje įsigita pirminė kelionė. Klientui pageidaujant, jis gali pasirintkti kitą kelionių agentūra.

 

Lietuvių