Travel insurance

ABOUT INSURANCE AND THE CORONA VIRUS

Pranešame, kad galite jaustis drąsiau vykstant į tas šalis, kur tai daryti yra saugu.

Esame pasiruošę visais atvejais padėti, net su tokia nežinomybę, kaip COVID_19.

2020.07.16 dienos įsigalioja papildoma apsauga Kelionių draudimo Medicininių išlaidų ir repatriacijos rizikai koronaviruso atveju.

Su šia papildoma apsauga bus atlyginamos būtinosios medicinos pagalbos ir repatriacijos išlaidos, kurios atsirado apdraustajam susirgus koronarovirusu Kelionės metu. Tačiau išlaidos, patirtos dėl profilaktinės koronaviruso diagnostikos (pvz. COVID testo oro uoste ar viešbutyje), jei tai privaloma pagal tos šalies, kurioje apdraustasis keliauja, įstatymus ar apdraustasis kreipsis į Sveikatos priežiūros įstaigą, neturėdamas konkrečių, koronavirusui būdingų nusiskundimų ir/ar simptomų (skausmas, karščiavimas, kosulys ir pan.), o tik norėdamas išsitirti, nebus atlyginamos.

Situacijai dėl koronaviruso labai dinamiškai kintant, draudimo apsauga negalios, jei apdraustasis vyksta į šalis ir regionus, kurių dėl koronaviruso pandemijos Lietuvos URM rekomenduoja nelankyti. Šių šalių sąrašas  skelbiamas internetiniame  psl.: http://keliauk.urm.lt/lt/location   Ši nuostata negalioja vykstant į Baltarusiją bei Ukrainą. Šiose dvejose šalyse apsauga galios nepriklausomai nuo rekomendacijų, nebent situacijai blogėjant bus nuspręsta kitaip. Tuo atveju jus apie tai papildomai informuosime.

Jei Kelionės metu šalies ar regiono, kuriame apdraustasis keliauja, statusas Lietuvos URM sprendimu pasikeis „Į šalį rekomenduojama nevykti“, draudimo apsauga apdraustajam dėl koronaviruso galios tik 7-ias kalendorines dienas nuo tos informacijos paskelbimo datos – t. y. apdraustasis per 7 dienas galės ir turės laiko, jei norės grįžti į Lietuvą ir daugiau nerizikuoti.

Jei apdraustajam Kelionės metu bus privaloma saviizoliacija, tokios išlaidos neapmokamos.

Grįžimo į Gyvenamąją šalį išlaidos dėl koronoviruso pagal taisyklių punktą Nr. 6.1.3.4. bus apmokamos tik tais atvejais, kai apdraustais Kelionės metu susirgs koronavirusu.

Situacijai keičiantis, gali būti priimti ir kiti sprendimai, apie kuriuos jus informuosime.

Bukite sveiki.

ir

English